การเปิดประมูลร้านค้าจำหน่ายอาหารและร้านถ่ายเอกสารภายในวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ประจำปี 2567

         การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวช. และ ปวส. ในระบบ และทวิภาคี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567

         การจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษาและการระดมทรัพยากรเพื่อใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับนักเรียน นักศึกษา หลักสูตร ปวช. และ ปวส. ในระบบ และทวิภาคี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566

 

 

 

 

 

 

 

VTR โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน 

ทีม EP CTC CLEAN

แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างซ่อม

และล้างเครื่องปรับอากาศ

VTR โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน 

ทีม AUTO CTC-66

แผนกวิชาช่างยนต์ ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก

และเครื่องกลทางการเกษตร

 

LOGO วิทยาลัย

LOGO ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สถิติจำนวนนักเรียน/นักศึกษา สอจ.เชียงราย
   
  ปีการศึกษา 2561
  ปีการศึกษา 2562
  ปีการศึกษา 2563
  ปีการศึกษา 2564
  ปีการศึกษา 2565
  ปีการศึกษา 2566