วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย พร้อมด้วยผู้บริหาร และคณะครู ให้การต้อนรับ คณะแพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ นำโดย คุณโสภา ปกป้องบวรกุล ตำแหน่งนักวิชาการชำนาญการพิเศษ หัวหน้างานกลุ่มงานสุขศึกษา พญ.รัชดาภรณ์ ภาพวิจิตรศิลป์ นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม ร่วมปรึกษาหารือเรื่องการเสริมสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ เพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ กับทางคณะเเพทย์ โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม 2 ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

Comment(s)

Create by :


CTC-Chiangrai

Status : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ