ข่าวสารประชาสัมพันธ์กิจกรรมองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

โครงสร้างการบริหารงานองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

กิจกรรม

ประกาศ

เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2565