วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เทศบาลนครเชียงราย ดำเนินการพ่นหมอกควันเพื่อกำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหะนำโรคไข้เลือดออก ซึ่งพบบ่อยที่สุดในประเทศไทยในช่วงฤดูฝนของทุกปี ดังนั้นเทศบาลนครเชียงราย จึงได้เข้าพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย เพื่อสุขอนามัยของนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2567 ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย #เรียนดี มีความสุข

ติชม

สร้างโดย :


CTC-Chiangrai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ