วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 📌📌📣📣📌📌ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรีไพรัตน์ ขุนคำ หัวหน้าโครงการพิเศษและการบริการชุมชน พร้อมด้วยนายศเจตส์ จาตระกูล และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เรื่องโครงการศูนย์ซ่อม ดัดแปลง เปลี่ยนชิ้นส่วนอุปกรณ์ จังหวัดเชียงราย ประจำปีงบประมาณ 2567 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย #เรียนดี มีความสุข

ติชม

สร้างโดย :


CTC-Chiangrai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ