วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 📌📌📣📣📌📌ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และงานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน ร่วมประชุมหารือแนวทางการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CTC-Chiangrai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ