วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 📌📌📣📣📌📌ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มอบหมายให้ อาจารย์เจนณรงค์ เนื่องหล้า และอาจารย์ชนันทภรณ์ รูปะวิเชตร์ นำแกนนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเข้าค่ายแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การทำงานของแกนนำเยาวชน 'โครงการเพิ่มโอกาสเข้าถึงความรู้และบริการด้านอนามัยการเจริญพันธุ์ และป้องกันการติดเชื้อเอชไอวีในสถานศึกษาและชุมชน' ประจำปี 2567 วันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567 ณ ริมดอยรีสอร์ท ต.เมืองงาย อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

ติชม

สร้างโดย :


CTC-Chiangrai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ