วันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 📌📌📣📣📌📌ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เข้ารับโล่เกียรติคุณจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาเป็นสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษาที่มีการชำระหนี้ดีที่สุด 25 อันดับแรกของประเทศ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ 4 กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ

ติชม

สร้างโดย :


CTC-Chiangrai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ