วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 📌📌📣📣📌📌ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย และนายคชานนท์ พงษ์ธัญการ หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน เข้าร่วมประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 กลุ่มสถานศึกษาระดับอาชีวศึกษา ณ ห้อง Convention อาคาร Convention center ชั้น4 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพฯ

ติชม

สร้างโดย :


CTC-Chiangrai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ