วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 📌📌📌📌🎉ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มอบหมายให้ นายปริชญ์ ปุณณ์พัฒนโสภณ หัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วยคณะครู และนายศิรสิทธิ์ ตันติยาภิรักษ์ นักศึกษาระดับ ปวส. 2 แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ เข้าร่วมการคัดเลือกนักศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับเขตความรับผิดชอบของกลุ่มจังหวัด 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ จังหวัดพะเยา

ติชม

สร้างโดย :


CTC-Chiangrai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ