วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 📌📌📣📣📌📌ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มอบหมายให้ นางกนิษฐา คลังแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยคณะครู อาจารย์ เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ระหว่างวันที่ 28 - 29 มีนาคม 2567 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันตภณ โลพันธ์ และนายนิกร ติ๊บโคตร จากบริษัทเอ็ดดูพาร์ท จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย ณ อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ ชั้น2 สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า วิทยาลัยเทคนิดเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CTC-Chiangrai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ