วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 📌📌📣📣📌📌ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย พร้อมด้วยคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุมหารือ การเตรียมการงานปัจฉิมนิเทศและบายศรีสู่ขวัญนักเรียน นักศึกษา ปีการศึกษา 2566 เพื่อให้กิจกรรมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ ณ ห้องประชุม ชั้น2 อาคารอำนวยการ

ติชม

สร้างโดย :


CTC-Chiangrai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ