วันอังคารที่ 31 ตุลาคม 2566 ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย พร้อมด้วยหัวหน้างานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ให้การต้อนรับ นางสาวทวินันท์ สุนทรนันท เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส 6 ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์ พร้อมคณะ เพื่อนำเสนอโครงการรณรงค์ส่งเสริมการป้องกันอันตรายจากโคมลอยโคมไฟ และโคมควันในช่วงเทศกาล ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CTC-Chiangrai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ