วันอังคารที่ 19 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น. ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาเชียงราย เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ด้านการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ระหว่างสถานศึกษาอาชีวศึกษาภาครัฐและเอกชน สังกัดสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย ร่วมกับสถานประกอบการ ณ ห้องประชุมพระวิษณุกรรม อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CTC-Chiangrai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ