วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 10.30 น. ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นประธานในการประชุมรองผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เกี่ยวกับการปรึกษาหารือข้อนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ว่าด้วยการบริหารสถานศึกษา พ.ศ.2552 ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CTC-Chiangrai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ