วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย เป็นประธานกล่าวเปิดกิจกรรมการนำเสนอผลสัมฤทธิ์ โครงการออมสินอาชีวะสร้างอาชีพสู่ชุมชน โดยเป็นการนำเสนอผลงานของคณะครู และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ประกอบด้วย ทีมดังต่อไปนี้ 1. ทีม EP CTC CLEAN แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างซ่อมและล้างเครื่องปรับอากาศ ชุมชนเทศบาลตำบลท่าสาย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 2. ทีม AUTO CTC-66 แผนกวิชาช่างยนต์ ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็ก และเครื่องกลทางการเกษตร ชุมชนเทศบาลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 3. ทีม คนต่อเหล็ก CTC แผนกวิชาช่างเชื่อม ช่างซ่อมมุ้งลวดและเหล็กตัด ชุมชนเทศบาลสันทราย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ณ ห้อง Smart Classroom อาคารเฉลิมพระเกียรติ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CTC-Chiangrai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ