ภาพบรรยากาศในวันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ของกิจกรรมโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) (ถาวร) ประจำปี 2566 ณ ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน โดยมีกิจกรรมดังนี้ งานซ่อม (Repair) - บริการช่างยนต์ - บริการช่างไฟฟ้า - บริการช่างอิเล็กทรอนิกส์ งานบริการสร้าง (Build) อบรมวิชาชีพหลักสูตรซ่อมบำรุง เครื่องจักรกลทางการเกษตร ดำเนินกิจกรรมโดยงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CTC-Chiangrai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ