วันอาทิตย์ที่ 17 กันยายน 2566 ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มอบหมายให้ นางกนิษฐา คลังแสง รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เปิดโครงการแสดงผลงานทางวิชาการและสอบโครงการของนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ ณ อาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

ติชม

สร้างโดย :


CTC-Chiangrai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ