พิธีเปิดโครงการแสดงผลงานทางวิชาการ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเชียงราย วันอาทิตย์ที่ 24 ตุลาคม 2564

ติชม

สร้างโดย :


CTC-Chiangrai

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ