ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

ครูแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม

นายสุรเชษฐ์  อรชุน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
ครู แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม