ช่างเทคนิคสถาปัตยกรรม

ครูแผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม

นายสุรเชษฐ์  อรชุน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม
ครู แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายอัสนี บรรจงปรุง
ครู แผนกวิชาช่างสถาปัตยกรรม