[ประกาศ] นักเรียน นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน (ข.ร.) ปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 พิมพ์
เขียนโดย ศูนย์ข้อมูลฯ   
วันศุกร์ที่ 13 กันยายน 2019 เวลา 15:37 น.
วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
[ประกาศ] นักเรียน - นักศึกษาไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสรุปผลการเรียน (ข.ร.) ปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561