กำหนดการปิด-เปิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 พิมพ์
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย   
วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 เวลา 15:02 น.

201909101501