ให้นักเรียน-นักศึกษา จำนวน 45 คน พ้นสภาพจากการเป็นนักเรียน-นักศึกษา เนื่องจากไม่นำส่งระเบียนแสดงผลการเรียน พิมพ์
เขียนโดย งานศูนย์ข้อมูลวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย   
วันศุกร์ที่ 05 กรกฏาคม 2019 เวลา 09:35 น.

201907050935