top
logo

Facebook Fanpage

FBelec1

ผลงานทางวิชาการ

directorSomkit

ajKomkrit

ajChaivirun

ajPatipat

อศจ.เชียงราย

veccr2016

home rad

ktctc

tice

cric

wice

cvc

crcat


วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย :: Chiang Rai Technical College
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย [ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์] พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2015 เวลา 10:36 น.

เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค จำนวน ๑๓ เครื่อง งบประมาณ ๑๘๐,๗๐๐ บาท

 เอกสารเพิ่มเติม

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย [เข้ารับการประเมินสมรรถนะ] พิมพ์
เขียนโดย นพพร กินร   
วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2015 เวลา 15:22 น.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (ครั้งที่ ๒)

ส่วนที่ ๓ การสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ครู) เลขที่ตำแหน่ง ๓๑๔๘ กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ดาวน์โหลดเอกสารที่นี่

 

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย [สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา] พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2015 เวลา 18:17 น.

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

๑.ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๓๓ เครื่อง งบประมาณ ๘๒๕,๐๐๐ บาท

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๘ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘

ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐น.- ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องพัสดุกลาง วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม       ตาราง ป.ป.ช.๐๗

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย [ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์] พิมพ์
เขียนโดย Administrator   
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2015 เวลา 17:33 น.

เรื่อง ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘

ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓๓ เครื่อง งบประมาณ ๘๒๕,๐๐๐ บาท

 เอกสารเพิ่มเติม        คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย [รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ] พิมพ์
เขียนโดย นพพร กินร   
วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2015 เวลา 10:41 น.

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมิน

ตามที่ได้มีประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ลงวันที่ ๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๘ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อ

เลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานบริหารทั่วไป (ครู) กลุ่มงาน บริหารงานทั่วไป รหัสสาขา ๒๐๒

สาขาวิชาเครื่องมือกล/เทคนิคการผลิต/ช่างกลโรงงาน/วิศวกรรมการผลิต/อุตสาหกรรมเครื่องมือกล/เขียนแบบ

เครื่องกล/วิศวกรรมอุตสาหการ (การจัดการผลิต)/เทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องมือกล/อุตสาหกรรมศิลป์ (ช่าง

กลโรงงาน)/อุตสาหกรรมศิลป์ (การผลิต)/อุตสาหกรรมศิลป์ (เขียนแบบ)/อุตสาหกรรมศิลป์(เครื่องมือกล) และ

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย  กำหนดจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะใน วันที่  ๑๖  มิถุนายน

๒๕๕๘ นั้น  รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง บริหารทั่วไป (ครู) รหัสสาขา ๒๐๒

Download

 
ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย [สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ] พิมพ์
เขียนโดย นพพร กินร   
วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2015 เวลา 14:58 น.

เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา 

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา

จำนวน ๑ รายการ ตามรายการดังนี้

๑. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๒๐ เครื่อง งบประมาณ ๕๓๕,๒๐๐ บาท

 

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม...

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

Download

 
« เริ่มแรกย้อนกลับ11121314151617181920ถัดไปสุดท้าย »

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL
 
นายสมคิด จีนจรรยา
ผู้อำนวยการ

Logo วิทยาลัย


สิงหาคม 2017
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Empolyment

rms2016

datacenter2

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้2
mod_vvisit_counterเมื่อวาน142
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้361
mod_vvisit_counterเดือนนี้2111
mod_vvisit_counterรวม766375

bottom

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-713038 โทรสาร 053711025 อีเมลล์ : ctc@ctc.ac.th

Chiang Rai Technical College 1046 Sanambin Rd. Robwiang Muang ChiangRai 57000 tel 053-713038 Fax 053-711025 E-mail : ctc@ctc.ac.th

Webmaster : NB.CTC • Editor : CTC