top
logo

Facebook Fanpage

ผลงานทางวิชาการ

research2

basicgif


คลังรูปภาพ - วันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2553  วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ณ วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย.

วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail Image Download
 
 
 Statistics
 
Category
Number of published images in category: 25
Number of unpublished images in category: 0
Category viewed: 3022 x
Most viewed images in this category
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail   768 x
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail   761 x
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail   753 x
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail   743 x
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail   739 x
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail   732 x
Last added images in category
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail   08. 07. 2010
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail   08. 07. 2010
วันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2553
วันไหว้ครูประจำ...
Image Detail   08. 07. 2010
 
Powered by Phoca Gallery

Logo วิทยาลัยbottom

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-713038, 053-718008 โทรสาร 053711025 อีเมลล์ : ctc@ctc.ac.th

Chiang Rai Technical College 1046 Sanambin Rd. Robwiang Muang ChiangRai 57000 tel 053-713038, 053-718008 fax 053-711025 E-mail : ctc@ctc.ac.th

Webmaster : NB.CTC • Editor : CTC