top
logo

ผลงานทางวิชาการ

  ► ดร.คำนึง ทองเกต และ
      ครูพัฒนา ทองเกตุ

 วารสารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน


  ► ครูพัฒนา ทองเกตุ

 งานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ม.6) ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย


steam education


  ► อ.ปริญญา  สีชมภู

วิชาเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม


  ► อ.ศาสตรพล  ชลประทาน

การสร้างและหาประสิทธิภาพการสอน


  ► อ.คมกริช  แสงสุรินทร์

ระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม


  ► อ.ชัยวิรุฬ  โนนสระ

วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น


  ► อ.ปฏิพัทธ์  ธะนะหมอก

การศึกษาการออกกลางคันของนักเรียน


  ► อ.เกรียงศักดิ์  ดอนชัย

 การเขียนแบบ (Shop Drawing) 3 มิติ


Facebook Fanpage

FBelec1


ภาพกิจกรรม - การดำเนินโครงการ DLTV R Service คณะกรรมการ ชุดที่ 1 อำเภอเมืองเชียงราย

จากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ในปี พ.ศ. 2552 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ นำเนื้อหาสอนวิชาชีพจากวิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล มาจัดทำเป็นโครงการระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาอาชีพตามพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ (eDLTV เพื่อพัฒนาอาชีพ) โดยนำเนื้อหาวิชาชีพของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ประมาณ 1,300 เรื่อง ได้แก่ วีดิทัศน์ ใบงาน ใบความรู้ มาแปลงเป็นข้อมูลดิจิทัล (digitized data) แล้วจัดเก็บลงบนระบบ eDL-Square โดยมุ่งหวังให้ผู้ที่อยู่ในชนบทห่างไกลและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสจะได้มีโอกาสศึกษาวิชาชีพที่ตนเองสนใจ แล้วนำไปใช้ประกอบอาชีพได้ ตลอดจนสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาอย่างน้อย 415 แห่งทั่วประเทศได้นำมาใช้เป็นสื่อเสริมในการจัดการเรียนการสอน เพิ่มทักษะความชำนาญด้านอาชีพให้แก่นักศึกษาด้วย ซึ่งปัจจุบันอุปกรณ์ในการรับส่งสัญญาณ ที่อยู่ประจำโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ที่มีอายุการใช้งานเกิน 5 ปี จึงจำเป็นที่จะได้รับการซ่อมแซมและบำรุงรักษา เพื่อที่จะอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา ทางสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงรายมีเขตพื้นที่ในการรับผิดชอบโรงเรียนในเขตบริการ คือ อำเภอเมืองเชียงราย จำนวน 37 แห่ง อำเภอพญาเม็งราย จำนวน 12 แห่ง รวมทั้งสิ้น 49 แห่ง

คณะกรรมการ ชุดที่ 1 อำเภอเมืองเชียงราย
1. นาย จิรายุส อินเทพ
2. นาย เฉลิมวุฒิ ดวงสุข
3. นาย สามารถ สุขสถิตย์
4. นักศึกษา นายนพรัตน์ แซ่โซ่ง แผนกไฟฟ้า
5. นักศึกษา นายปรัชญา ป่าตุ้ม แผนกอิเล็กทรอนิกส์
6. นักศึกษา นายธนวิชญ์ มารศรี แผนกอิเล็กทรอนิกส์

โรงเรียนที่ดำเนินการ
1. โรงเรียนบ้านโป่งฮึ้ง
2. โรงเรียนบ้านดงป่าเหมี้ยง
3. โรงเรียนบ้านป่าก๊อ
4. โรงเรียนบ้านโป่งเกลือ
5. โรงเรียนบ้านร่องปลาขาว
6. โรงเรียนบ้านป่าแหย่ง
7. โรงเรียนบ้านร่องเผียว
8. โรงเรียนบ้านโป่งช้าง
9. โรงเรียนบ้านหัวดง

Category ListCategory List 
g1-baandongpamang01
g1-baand...
Image Detail Image Download
g1-baandongpamang02
g1-baand...
Image Detail Image Download
g1-baandongpamang03
g1-baand...
Image Detail Image Download
g1-baandongpamang04
g1-baand...
Image Detail Image Download
g1-baanhowedong01
g1-baanh...
Image Detail Image Download
g1-baanhowedong02
g1-baanh...
Image Detail Image Download
g1-baanhowedong03
g1-baanh...
Image Detail Image Download
g1-baanhowedong04
g1-baanh...
Image Detail Image Download
g1-baanpahang01
g1-baanp...
Image Detail Image Download
g1-baanpahang02
g1-baanp...
Image Detail Image Download
g1-baanpahang03
g1-baanp...
Image Detail Image Download
g1-baanpahang04
g1-baanp...
Image Detail Image Download
g1-baanpahang05
g1-baanp...
Image Detail Image Download
g1-baanpahang06
g1-baanp...
Image Detail Image Download
g1-baanpongchang01
g1-baanp...
Image Detail Image Download
g1-baanpongchang02
g1-baanp...
Image Detail Image Download
g1-baanpongchang03
g1-baanp...
Image Detail Image Download
g1-baanpongchang04
g1-baanp...
Image Detail Image Download
g1-baanpongchang05
g1-baanp...
Image Detail Image Download
g1-baanponghoung01
g1-baanp...
Image Detail Image Download
g1-baanponghoung02
g1-baanp...
Image Detail Image Download
g1-baanponghoung03
g1-baanp...
Image Detail Image Download
g1-baanponghoung04
g1-baanp...
Image Detail Image Download
g1-baanponghoung05
g1-baanp...
Image Detail Image Download
g1-baanponghoung06
g1-baanp...
Image Detail Image Download
g1-pakoa01
g1-pakoa...
Image Detail Image Download
g1-pakoa02
g1-pakoa...
Image Detail Image Download
g1-pakoa03
g1-pakoa...
Image Detail Image Download
g1-pakoa04
g1-pakoa...
Image Detail Image Download
g1-pakoa05
g1-pakoa...
Image Detail Image Download
g1-pakoa06
g1-pakoa...
Image Detail Image Download
g1-pongnakaeo01
g1-pongn...
Image Detail Image Download
g1-pongnakaeo02
g1-pongn...
Image Detail Image Download
g1-pongnakaeo03
g1-pongn...
Image Detail Image Download
g1-pongnakaeo04
g1-pongn...
Image Detail Image Download
g1-pongnakaeo05
g1-pongn...
Image Detail Image Download
g1-pongnakaeo06
g1-pongn...
Image Detail Image Download
g1-pongnakaeo07
g1-pongn...
Image Detail Image Download
g1-pongnakaeo08
g1-pongn...
Image Detail Image Download
g1-rongbakaw01
g1-rongb...
Image Detail Image Download
g1-rongbakaw02
g1-rongb...
Image Detail Image Download
g1-rongbakaw03
g1-rongb...
Image Detail Image Download
g1-rongbakaw04
g1-rongb...
Image Detail Image Download
g1-rongbakaw05
g1-rongb...
Image Detail Image Download
g1-rongpaew01
g1-rongp...
Image Detail Image Download
g1-rongpaew02
g1-rongp...
Image Detail Image Download
g1-rongpaew03
g1-rongp...
Image Detail Image Download
g1-rongpaew04
g1-rongp...
Image Detail Image Download
 
Display Num 
 
 
Powered by Phoca Gallery

ผู้อำนวยการ วท.ชร


001
.
นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ
ผู้อำนวยการ
 

Logo วิทยาลัย

 

กันยายน 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

ศธ.02 ออนไลน์

std02online 2

ระบบสารสนเทศ

rms2016

lib1

Empolyment

bn008

iconeDLTV2

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้1176
mod_vvisit_counterเมื่อวาน1108
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้1176
mod_vvisit_counterเดือนนี้21295
mod_vvisit_counterรวม1737835

bottom

 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-713038 โทรสาร 053711025 อีเมลล์ : ctc@ctc.ac.th

Chiang Rai Technical College 1046 Sanambin Rd. Robwiang Muang ChiangRai 57000 tel 053-713038 Fax 053-711025 E-mail : ctc@ctc.ac.th

Webmaster : NB.CTC • Editor : CTC