สถานที่ตั้ง-แผนที่ พิมพ์
เขียนโดย สิทธิกร ศิลปรัศมี   
วันเสาร์ที่ 24 มกราคม 2009 เวลา 23:51 น.

 

สถานที่ติดต่อ : 1046 ถ.สนามบิน ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-713038, โทรสาร 053711025

ทิศเหนือ : ติดกับโรงเรียนพณิชยการเชียงราย               

ทิศตะวันออก : ติดกับถนนสนามบินเก่า

ทิศใต้ : ติดกับถนนสันโค้งน้อย               

ทิศตะวันตก : ติดกับหมู่บ้านไวท์วิลเลจและพื้นที่เอกชน