top
logo

ผลงานทางวิชาการ

  ► ดร.คำนึง ทองเกต และ
      ครูพัฒนา ทองเกตุ

 วารสารระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียน


  ► ครูพัฒนา ทองเกตุ

 งานวิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการออกกลางคันของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ม.6) ของวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย


steam education


  ► อ.ปริญญา  สีชมภู

วิชาเครื่องทำความเย็นอุตสาหกรรม


  ► อ.ศาสตรพล  ชลประทาน

การสร้างและหาประสิทธิภาพการสอน


  ► อ.คมกริช  แสงสุรินทร์

ระบบควบคุมงานอุตสาหกรรม


  ► อ.ชัยวิรุฬ  โนนสระ

วิชาเขียนแบบเทคนิคเบื้องต้น


  ► อ.ปฏิพัทธ์  ธะนะหมอก

การศึกษาการออกกลางคันของนักเรียน


  ► อ.เกรียงศักดิ์  ดอนชัย

 การเขียนแบบ (Shop Drawing) 3 มิติ


Facebook Fanpage

FBelec1


810 readings
การฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียน-นักศึกษา ภาคฤดูร้อน ระดับ ปวส.2 และนักศึกษาที่ตกค้าง ปีการศึกษา 2562 พิมพ์

 

ประกาศวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

เรื่อง การฝึกงานในสถานประกอบการของนักเรียนนักศึกษา ภาคฤดูร้อน

ของนักศึกษา ระดับ ปวส.2 และนักศึกษาที่ตกค้าง ปีการศึกษา 2562

(ให้นักเรียนนักศึกษาทำเรื่องขอฝึกงานต่อ) โดยมีระยะเวลาในการฝึก

ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

►โดยมีขั้นตอนการขอฝึกงานตามประกาศนี้

►ให้นักเรียน นักศึกษา #อ่านประกาศให้เข้าใจและดำเนินการตามขั้นตอนของประกาศทุกขั้นตอนด้วย เพื่อรักษาสิทธิ์ของตัวนักศึกษาเอง

ให้นักศึกษารีบดำเนินการตามวันเวลาที่กำหนดไว้ในประกาศด้วย

ให้นักเรียนนักศึกษาฟังประกาศจากวิทยาลัยเทคนิคเชียงรายเท่านั้น

 

ดาวน์โหลดเอกสาร

► ประกาศการฝึกงานในสถานประกอบการ ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562(ต่อ) [แก้ไข]

► แบบสำรวจฝึกงาน (ตกค้างฤดูร้อน)

 


 

 

ผู้อำนวยการ วท.ชร


001
.
นายปริวิชญ์ ไชยประเสริฐ
ผู้อำนวยการ
 

Logo วิทยาลัย

 

สิงหาคม 2021
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

ศธ.02 ออนไลน์

std02online 2

ระบบสารสนเทศ

rms2016

lib1

Empolyment

bn008

iconeDLTV2

จำนวนผู้เข้าชม

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้74
mod_vvisit_counterเมื่อวาน885
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้74
mod_vvisit_counterเดือนนี้959
mod_vvisit_counterรวม1685439

bottom

 วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-713038 โทรสาร 053711025 อีเมลล์ : ctc@ctc.ac.th

Chiang Rai Technical College 1046 Sanambin Rd. Robwiang Muang ChiangRai 57000 tel 053-713038 Fax 053-711025 E-mail : ctc@ctc.ac.th

Webmaster : NB.CTC • Editor : CTC