ข้อมูลผู้บริหาร พิมพ์

 

♦ ข้อมูลผู้บริหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ♦

001

♦ นายปริวิชญ์  ไชยประเสริฐ ♦

◊ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงราย ◊

alt 12506858 1948018178755869 2046720476 n

♦ นายสุรพงค์  สันติพงค์ 

◊ รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน-นักศึกษา

 นายศรเพชร  บุญอิ่ม 

◊ รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ

img061

 กำลังอัพโหลด

ข้อมูล.....

♦ นายนปตรี  อินเรือน 

◊ รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายบริหารทรัพยากร

♦ นายดนัย  เกี๋ยงแก้ว 

◊ รองผู้อำนวยการ 

ฝ่ายวิชาการ