ณรงค์  บรรณเลิศ
ครูชำนาญการ
แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

กิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู
ตามหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.3/ว 9 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

โปรแกรมสำหรับการประเมินตนเอง คลิปการสอน และแผนการจัดการเรียนรู้ ตามเกณฑ์ ว PA ด้วย Google Sheet โดย ศน.รัชภูมิ สมสมัย

ประเมิน clip ชำนาญการ
ประเมิน clip ชำนาญการพิเศษ
ประเมิน clip เชี่ยวชาญ
 

 

วีดีโอสอน การใช้งานระบบ KMe

Playlist วีดีโอสอนคู่มือการใช้งานระบบ KMe

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaHV-lFLdlS7KcU_jrNKonRrmydbZc8DK

 

Playlist วีดีโอสอนคู่มือการใช้งานระบบ KMe ขั้นสูง

https://www.youtube.com/playlist?list=PLaHV-lFLdlS5nZ2nVAgweVnBPZN0tKLy_

สถิติเยี่ยมชม

1208