วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
รับสมัครนักศึกษาปี2560
ประกาศผผู้ชนะราคาก่อสร้างอาคาร รับสมัคร ป.ตรี
รับสมัครสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฟอร์มแจ้งขึ้นเว็บ
ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อเครื่องมือ รายชื่อผู้ชนะประมูล
ทักษะการออกแบบเว็บเพจ การฝึกงานในสถานประกอบการ ฤดูร้อน
ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง

เข้าสู่หน้าหลัก วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-713038 โทรสาร 053711025 อีเมลล์ : ctc@ctc.ac.th
Chiang Rai Technical College 1046 Sanambin Rd. Robwiang Muang ChiangRai 57000 tel 053-713038 Fax 053-711025 E-mail : ctc@ctc.ac.th
Webmaster : NB.CTC • Editor : CTC