วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย
ทักษะการออกแบบเว็บเพจ ประกาศเรื่องฝีกงาน
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 1 รายการ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ผลการพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อเป็นกรณีพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
ยืนยันการใช้คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๑ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐
โครงการก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอเนกประสงค์พร้อมครุภัณฑ์
สอบซื้อเครื่องมือประจำตัว
ทักษะประมาณราคางานก่อสร้าง
คำร้องจบการศึกษา

เข้าสู่หน้าหลัก วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย

วิทยาลัยเทคนิคเชียงราย 1046 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000 โทรศัพท์ 053-713038 โทรสาร 053711025 อีเมลล์ : ctc@ctc.ac.th
Chiang Rai Technical College 1046 Sanambin Rd. Robwiang Muang ChiangRai 57000 tel 053-713038 Fax 053-711025 E-mail : ctc@ctc.ac.th
Webmaster : NB.CTC • Editor : CTC